Skip to main content

Bureau Benedictus BV

Gespecialiseerd in schuldhulp aan particulieren en ondernemers in het noorden van Nederland

Noodhulp bij schulden

Noodsituaties waar mensen vaak mee te maken hebben, zelfs als ze onder beschermingsbewind staan:

  • Er is een huurachterstand, de verhuurder heeft de huurovereenkomst beëindigd en binnenkort wordt de woning ontruimd.
  • Er ligt beslag op het loon waardoor de vaste lasten niet meer (volledig) betaald kunnen worden en de schulden alsmaar verder oplopen.
  • Er ligt beslag op een auto en deze zal worden verkocht waardoor men niet meer op het werk kan komen en baanverlies dreigt.
  • Er ligt beslag op de inboedel en deze zal binnenkort worden verkocht.
  • Er zijn belastingschulden en de Belastingdienst haalt via bankbeslag geld van de rekening.
  • De energieleverancier heeft de overeenkomst opgezegd en er dreigt afsluiting van gas, water of licht. 

Voor al deze dreigende situaties kunnen wij op zeer korte termijn een verzoek bij de rechtbank indienen om dit tegen te gaan. Het indienen van een zo’n verzoek kan pro deo (het Ministerie van Veiligheid en Justitie betaalt onze werkzaamheden, het kost u alleen een eigen bijdrage).

De rechtbank doet binnen enkele dagen uitspraak. In de uitspraak staat dat een beslag (voorlopig) niet langer mag worden uitgevoerd of dat een afsluiting of ontruiming (voorlopig) niet mag worden uitgevoerd. De volgende en noodzakelijke stap is uiteraard dat we samen met u een minnelijke of wettelijke schuldsanering opstarten. Lees hiervoor verder onder: 


"Roos* belt radeloos naar ons kantoor. Haar huurovereenkomst is vanwege huurachterstand ontbonden en Roos is door de rechtbank veroordeeld om haar woning binnen twee weken na betekening van het vonnis te ontruimen. Roos dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen, want ze is hoogzwanger, maar het gevreesde vonnis is vijf dagen geleden door de deurwaarder aan Roos betekend (overhandigd)..."

Lees verder: Voorlopige voorziening bij dreigende woningontruiming

"Kan het nog sneller?"

Annemieke Bosma (schuldhulpverlener en bewindvoerder): "Gisteren heeft de deurwaarder namens het CAK loonbeslag gelegd bij de klant. Morgen betaalt de werkgever het salaris inclusief vakantiegeld uit. Vanmiddag om 2 uur hebben we het verzoek om een voorlopige voorziening persoonlijk afgegeven bij de rechtbank. Om 5 uur kwam de beschikking via de fax binnen: “de rechtbank bepaalt dat de uitoefening van het beslag door CAK op het inkomen van verzoeker wordt opgeschort voor de periode dat nog niet is beslist op het verzoek dwangakkoord/Wsnp”. De werkgever kan morgen het volledige loon uitbetalen aan de klant en het schuldhulpverleningstraject komt niet in gevaar.

Prachtig, deze snelheid en dit maatwerk van zowel de collega’s bij Bureau Benedictus als de medewerkers van Rechtbank Noord-Nederland!"