Skip to main content

Bureau Benedictus BV

Gespecialiseerd in schuldhulp aan particulieren en ondernemers in het noorden van Nederland

(Ex-)ondernemers met schulden

Bureau Benedictus is hét adres voor schuldhulp aan ondernemers. Het maakt niet uit of u al bent gestopt met uw bedrijf, of u wilt stoppen of dat u door wilt gaan. Wij zijn ervaren in alle problemen die daarbij komen kijken zoals het afwikkelen van pandrechten, personeel, leasecontracten, debiteuren en huur.

Dreigt beslag of faillissement en heeft u hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact op. Als we mogelijkheden zien dan plannen we een gratis intakegesprek bij ons op kantoor of bij u op locatie. U ontvangt daarna een plan van aanpak en kostenopgaaf. De keus is dan aan u.

 


"Karel* stuurt een mail naar ons kantoor en vraagt om advies. Hij heeft een bouwonderneming (eenmanszaak) en komt ondanks een eerdere poging tot sanering niet uit de rode cijfers. Het bedrijf blijft verlieslijdend, zonder zicht op verbetering..."

Lees verder: De ondernemer met personeel (en schulden)


WHOA

Per 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden, waarmee de wetgever meer mogelijkheden heeft gecreëerd voor bedrijven in zwaar weer. De Faillissementswet is uitgebreid met een wettelijke regeling die de onderneming al vóór faillissement of surséance de mogelijkheid geeft een dwangakkoord te sluiten. 

De WHOA is bedoeld voor bedrijven (in alle rechtsvormen) die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben. De rechtbank benoemt op verzoek van de ondernemer een herstructureringsdeskundige die partijen bij elkaar brengt, draagvlak creëert en zorgt dat de neuzen dezelfde kant op komen te staan. Vervolgens kan het akkoord verbindend worden verklaard, ook voor degenen die tegen hebben gestemd. Een faillissement wordt voorkomen en de ondernemer kan verder.

Bureau Benedictus is al jarenlang gespecialiseerd in schuldhulpverlening aan ondernemers en het realiseren van (dwang)akkoorden met schuldeisers en houdt zich daarom nu ook als herstructureringsdeskundige bezig met de WHOA. Neem vrijblijvend contact op en wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor u(w cliënten).

Lees ook: Nieuwe faillissementsregel van kracht: Geert Benedictus benoemd tot eerste curator 'light' (Leeuwarder Courant 12 januari 2021)

"Voorkom persoonlijk faillissement en vraag een Wsnp aan"

Schuldeisers kunnen uw faillissement aanvragen als ze de betalingsachterstanden zat zijn en willen dat u uw bedrijf stopt. Vooraf krijgt u van de rechtbank 14 dagen de tijd om een Wsnp aan te vragen. Gebruik deze tijd goed en wacht niet tot de faillissementszitting, in de hoop dat er dan nog wat te regelen is. Dan bent u te laat en wordt uw faillissement uitgesproken.

Een Wsnp heeft vele voordelen t.o.v. een faillissement, zowel voor u als schuldenaar als voor uw schuldeisers.

Voor u het meest belangrijk is de schone lei die een Wsnp oplevert. Een faillissement lost uw schulden niet op, restschulden blijven na het faillissement op u verhaalbaar.

Concurrente schuldeisers (zoals handelscrediteuren en privé-schuldeisers) ontvangen uit een Wsnp vaak een hogere uitdeling dan uit een faillissement. De kosten van een Wsnp zijn vele malen lager en schuldeisers krijgen allemaal een gelijk percentage van hun vordering uitgedeeld (niet pas na volledige betaling van de preferente schuldeisers).

Staat er voor u, uw eenmanszaak en/of uw vof een faillissementszitting gepland? Neem direct contact op, want geen actie = failliet gaan.