Skip to main content

Bureau Benedictus BV

Gespecialiseerd in schuldhulp aan particulieren en ondernemers
in Noord-Nederland en Flevoland.

Wie beslist over een akkoord in Wsnp?

08 februari 2021

Binnen de Wsnp bestaat de mogelijkheid om een akkoord aan schuldeisers aan te bieden. Vaak zijn er een aantal schuldeisers die voor het akkoord stemmen en de rest onthoudt zich van stem, maar deze keer stemde de grootste concurrente schuldeiser tegen het akkoord. Reden? De betreffende schuldeiser vond dit geen “goede oplossing” voor sanieten. Wie bepaalt wat een goede oplossing is en op basis waarvan?

14 Dwangakkoorden in twee weken

08 juni 2020

Na weken van coronasluiting draait de rechtbank (en wij) weer op volle toeren. Nieuwe (telefonische) zittingen worden gepland, terwijl afgelaste zittingen nog worden ingehaald. Zo ook 14 dwangakkoorden.

Niet te goeder trouw, toch in de WSNP

26 februari 2020

Merel* werd werkloos, omdat haar werkgever failliet ging. Gelukkig had ze een jaar lang recht op WW. In datzelfde jaar werd Merel depressief en opende ze een tijd lang geen post. Dat het UWV informatie bij haar opvroeg en haar uitnodige voor gesprekken wist Merel daarom niet. Na een tijdje volgde er een beschikking van het UWV: de volledige uitkering én een forse boete moeten binnen 10 maanden worden terugbetaald vanwege het niet nakomen van de mededelingsverplichting...

U kunt hieronder naar alle artikelen doorklikken