Skip to main content

Bureau Benedictus BV

Gespecialiseerd in schuldhulp aan particulieren en ondernemers
in Noord-Nederland en Flevoland.

De stip aan de horizon met de juiste hulpverlening

12 augustus 2021

Melanie* heeft nooit geleerd met geld om te gaan. Haar ouders hadden schulden en voor ze op 18-jarige leeftijd het huis uit ging had ook Melanie al schulden waar ze geen weet van had. Door stress, omgang met verkeerde mensen en verkeerde keuzes stapelden de schulden zich al snel op. Melanie werd uit huis gezet en ging zwerven...

Wie beslist over een akkoord in Wsnp?

08 februari 2021

Binnen de Wsnp bestaat de mogelijkheid om een akkoord aan schuldeisers aan te bieden. Vaak zijn er een aantal schuldeisers die voor het akkoord stemmen en de rest onthoudt zich van stem, maar deze keer stemde de grootste concurrente schuldeiser tegen het akkoord. Reden? De betreffende schuldeiser vond dit geen “goede oplossing” voor sanieten. Wie bepaalt wat een goede oplossing is en op basis waarvan?

14 Dwangakkoorden in twee weken

08 juni 2020

Na weken van coronasluiting draait de rechtbank (en wij) weer op volle toeren. Nieuwe (telefonische) zittingen worden gepland, terwijl afgelaste zittingen nog worden ingehaald. Zo ook 14 dwangakkoorden.

Niet te goeder trouw, toch in de WSNP

26 februari 2020

Merel* werd werkloos, omdat haar werkgever failliet ging. Gelukkig had ze een jaar lang recht op WW. In datzelfde jaar werd Merel depressief en opende ze een tijd lang geen post. Dat het UWV informatie bij haar opvroeg en haar uitnodige voor gesprekken wist Merel daarom niet. Na een tijdje volgde er een beschikking van het UWV: de volledige uitkering én een forse boete moeten binnen 10 maanden worden terugbetaald vanwege het niet nakomen van de mededelingsverplichting...

U kunt hieronder naar alle artikelen doorklikken