Skip to main content

Wetswijziging Wsnp per 1 juli 2023

De wettelijke schuldsanering (Wsnp) wijzigt per 1 juli 2023. Dit heeft Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, op 26 mei 2023 laten weten aan de Tweede Kamer. Deze wetswijziging heeft vervolgens niet alleen effect op de Wsnp, maar ook op een minnelijk traject (Msnp).  

Wat houdt de wetswijziging 'Verbetering doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen' in?

  1. De standaard looptijd van een Wsnp en Msnp gaat van 3 jaar naar 1,5 jaar (18 maanden).
  2. De tienjaarstermijn wordt geschrapt zodat men niet hoeft te wachten om – mocht dit nodig zijn – opnieuw een Wsnp aan te vragen.
  3. Er kan vaker een rechtstreeks verzoek voor de Wsnp worden ingediend, zonder voorafgaand minnelijk traject.
  4. Er kan verkorting van de Wsnp worden gevraagd aan de rechter-commissaris in het geval er een minnelijk traject aan vooraf is gegaan, waarin conform richtlijnen reeds is gespaard voor schuldeisers.
  5. De goede trouw toets gaat van 5 naar 3 jaar.

Nu ingang van de wetswijzigingen niet langer op zich laat wachten heeft de minister besloten geen overgangsrecht voor lopende Wsnp’s op te stellen. De nieuwe wet zal gelden vanaf 1 juli 2023 en dus voor Wsnp-verzoeken waar de rechtbank op dat moment nog geen beslissing op heeft genomen.